Енвер ќе го избереме во Врховен и конечно ќе ги пополниме празните места. Еве, тоа може и Селим, заменикот да ти го потврди, прашај го, тој е на црвена линија со Артан груби и за да не се распадне коалицијата, Енвер од Апелација ќе оди во Врховен.